Представители на Министерството на правосъдието и на ГДИН обсъдиха строителството на нов затвор с местни жители в с. Самораново

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев, главният секретар на министерството Десислава Гайдарова, която е и ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов и други експерти от двете институции се срещнаха с местната общественост на с. Самораново към Община Дупница. Именно в землището на Самораново е теренът, определен за строеж на учебен център за нуждите на ГДИН и пилотен затвор към него, които предстоят да се реализират по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по НФМ.

Домакин на срещата беше кметът на селото Райко Цветков, като нейното провеждане е в изпълнение на поет ангажимент към хората от Самораново експерти от екипа за управление на проекта да ги запознаят подробно с идейния и работен проект за нов затвор. На нея присъства и народният представител Снежанка Траянска.

Дискусията бе насочена освен към ползите от изграждането на новите модерни съоръжения за региона, така и към притесненията на населението. Бе изтъкнато, че по първоначални разчети се предвижда разкриването на приблизително 90 нови работни места, от което може да се възползва местната общност, както и че реализирането на обекта ще създаде възможности за сътрудничество с местни работодатели и заинтересовани страни по линия на трудова заетост и реализиране на локални проекти в сферата на производството. Разяснено бе, че инвестиционното намерение на ГДИН предвижда изграждането на най-модерно по своя тип съоръжение, отговарящ на европейските стандарти, включително по отношение на системите за сигурност и охрана.

По отношение на притесненията на хората, че строежът на затвора ще задълбочи проблема с липсата на питейна вода в селото бе обяснено, че ползването на води ще се осъществява от два източника – единият за питейни нужди от селищен водопровод и вторият за противопожарни нужди чрез изграждане на сондажен шахтов кладенец. Зам.-министър Дечев посочи, че ще бъдат инициирани разговори с министъра на регионалното развитие и благоустройството, на които да бъдат разгледани възможностите как да бъдат заложени средства за подобряване на водоснабдяването в селото с предстоящата актуализация на бюджета.
Преди обсъждането в Самораново, представителите на МП и ГДИН проведоха работна среща с кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев и посетиха теренът, определен за строителство на затвор, учебен център и преходно отделение.