Откриваща конференция по проекти на ГДИН, представиха публично идейния проект на новия затвор

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ проведе откриваща конференция по проекти „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ (ПДП2) и „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП3) на Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

В конференцията, коеяо се проведе на 12 май 2022 г. в парк-хотел „Витоша“, взеха участие ръководителят на Програмния оператор и главен секретар на Министерството на правосъдието Десислава Гайдарова, главният директор на ГДИН гл.комисар Ивайло Йорданов, представители на проектните партньори: затвора Она и пробационна служба Агдер, Университетски Колеж на норвежката Корекционна служба (KRUS) и преходно отделение Сулхолмен, представители на Националното координационно звено, началници на места за лишаване от свобода и др.

В приветствието си към гостите ръководителят на ПО г-жа Гайдарова благодари за финансовата подкрепа на Кралство Норвегия и изтъква, че чрез програма „Правосъдие“ на НФМ се изпълняват ключови проекти, касаещи материално-техническата база на местата за лишаване от свобода и на местата за задържане. Тя припомни, че НФМ допринася за изпълнението на редица европейски рамкови решения, споразумения и препоръки, свързани със спазване на човешките права. Като пример тя посочи проекта за изграждането на обучителен център за служителите и изграждането на нов пилотен затвор в село Самораново, до Дупница, като го определи за приоритетен за МП и ГДИН.

Презентация на дизайна на новия затвор, учебен център и преходно отделение направи архитектът на проекта Божидар Хинков. Подобен обект в България не е строен в последните 50 години, а идеята е да не се отнема на осъдените нищо повече от свободата, каза той.

На конференцията бе представена информация за целите и постигнатия напредък по проектите до момента. С презентации се включиха

Уле Стагеберг от Академия на норвежката корекционна служба (КРУС), който говори за динамичната сигурност, проф. Нели Петрова, която е национален експерт по дейност 5.1 на ПДП2, направи анализ на инструмента за оценка на риска за лишени от свобода. Д-р Валентина Караганова, национален външен експерт по дейност 2.2 на ПДП 2, презентира оценката и анализа на нуждите на лишените от свобода с фокус върху уязвимите групи, д-р Николай Николов – национален експерт по дейност 2.2 на ПДП 2, направи анализ на нуждите от обучение, включително преглед на програмите за обучение и последващи стъпки, а проф. Петя Шопова – външен експерт по дейност 1.3 на ПДП 3, говори за значението на професионалните стандарти за пробационни служители при изпълнение на пробационните мерки.