Изграждането на нови затворнически съоръжения – основна тема на обмяна на опит в Норвегия

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Добрите практики в изграждането на нови затворнически съоръжения и на обучителни центрове обсъдиха представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и партньорите им от Норвежката корекционна служба.

Работните срещи се състояха в гр. Лилестрьом, Кралство Норвегия, където са Дирекцията на Норвежката корекционна служба и Университетският колеж към нея.

Академията към Норвежката корекционна служба е единствената институция за обучение на служители в затворите. Тя приема около 200 студенти годишно, при 1200 кандидати. Обучението е двугодишно, разделено семестриално на теория и практика. Колежът взаимодейства с 11 затвора, които приемат стажанти.

В България към момента действа само Учебният център на ГДИН в Плевен, създаден през декември 1992 г. В него се провеждат предимно курсове за първоначална професионална подготовка с продължителност 3 месеца. Половината от времето е предназначено за обучение в центъра, а другата половина – за стаж. Сградата е реновирана основно през 2015 година, с финансовата помощ на НФМ. Общият капацитет е 40 легла.

По проект „Повишаване капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на правонарушителите“ на НФМ 2014-2021, чийто бенефициент е ГДИН, се предвижда да бъде изграден „пилотен затвор“, свързан с център за обучение на персонала.

Сред целите на проекта са още осъвременяване и модернизиране на концепцията за обучение на персонал и изграждане на организация, базирана на знанието.

Предвижда се новият обучителен център и пилотен затвор да бъдат в с. Самораново, до Дупница.