3 фирми участват в процедурата обявена за изграждане на пилотен затвор в Самораново

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

3 фирми участват в процедурата обявена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение в с. Самораново.

Срокът за изпълнение на Фаза 1 е не по-късно от крайната дата на допустимост на разходите по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, която към момента е определена на 30.04.2024 г, или до новата крайна дата, в случай на изменение, но не по-късно от 5 години от сключване на договора.

Прогнозната стойност на проекта е 35 млн. лв., ценовите оферти на две от фирмите са около 34 700 000 лв., третата фирма обаче предлага да изгради съоръжението и съпътстващите обекти за сума под 30 млн. лв.

Към момента е осигурено финансиране за изпълнението на Фаза 1, за Фаза 2 предстои осигуряване на финансиране, като изпълнението на строителството й ще започне след изпращане на възлагателно писмо от страна на Възложителя. 
Проектът за пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение, предвижда обособяването на две зони, по отношение на сигурността, върху част от площадката на съществуващата база на затвора в с. Самораново. Предвижда се да бъдат настанени 400 затворника, а в обучителния център да се обучават 200 човека от системата.

Източник: https://darik.bg/darik.bg/3-firmi-uchastvat-v-procedurata-obavena-za-izgrazdane-na-piloten-zatvor-v-samoranovo?fbclid=IwAR1ygpZehQls82pkw8yEv9eB_C6UiYDbJ7W91Khc3BVmaDJixZFDayZwmAw