Работна среща представители на законодателната и местната власт за новия затвор в Самораново

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Работна среща с представители на законодателната и местната власт по проекта на ГДИН за учебен център и пилотен затвор в Самораново.

Работна среща по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. се проведе в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) по инициатива на народния представител Снежанка Траянска. В срещата участва и кметът на село Самораново към Община Дупница Райко Цветков. Именно в землището на Самораново е теренът, определен за строеж на учебен център за нуждите на ГДИН и пилотния затвор към него.

От страна на Министерството на правосъдието в работната среща участваха Десислава Гайдарова – главен секретар на министерството и ръководител на Програмния оператор и Венета Стоилова – началник на отдел „Международни програми и проекти“ , ръководител на Програмна област „Корекционни услуги и задържане преди съдебния процес“. ГДИН бе представена от главния директор на дирекцията гл. комисар Ивайло Йорданов, който е и ръководител на проекта, Надя Радковска – координатор „Индикатори и изпълнение“, както и експерти строителство от екипа за управление на проекта.

На представителите на законодателната и местната власт бе представен проекта за строеж на новия пилотен затвор, който ще служи и като база за практическо първоначално и последващо обучение и изпълнение на дейности от различни категории персонал. Обсъдени бяха параметрите на застрояване на затвора и учебния център към него. Експертите по строителство от екипа на проекта предоставиха на г-жа Траянска и на г-н Цветков документи на хартиен и електронен носител, отнасящи се до изграждането на ВиК съоръжения на територията на затвора.

От страна на кмета на село Самораново бе поет ангажимент за организиране на среща с местната общественост, на която експерти от екипа за управление на проекта да ги запознаят на място подробно с проекта за нов затвор и ползите от изграждането на новите модерни съоръжения за региона.

Срещата приключи в дух на взаимно разбирателство и подкрепящо сътрудничество за реализиране на един от най-важните и мащабни проекти, финансирани по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 г.