Представители на Норвежката корекционна служба посетиха терена, на който се предвижда изграждането на обучителен център и пилотен затвор

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Представителите на Норвежката корекционна служба  Кристин Франклин Саунес и Оле Стагеберг посетиха терена до с. Самораново, община Дупница, на който се предвижда изграждането на обучителен център и пилотен затвор по програма „Правосъдие“ НФМ 2014 – 2021.
На място заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов, главният директор на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) Васил Миладинов, заместник-началникът на ГДИН Ивайло Йорданов и началникът на Затвора Бобов дол Александър Апостолов представиха идейните планове за изграждане на съоръженията.
Обиколката бе част от програмата на работния семинар за представяне на последващи действия от страна на Програмния оператор Министерство на правосъдието при подготовката на процедурата за оценка на предварително дефинираните проекти и последващо сключване на договори с бенефициентите, проведен на 24-ти и 25-ти юни 2019г.  
В събитието участваха представители на Националното координационно звено Аделина Везенкова и Гаро Марукян, както и представители на бенефициентите по програмата от Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, Националното бюро за правна помощ, Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Министерството на правосъдието.
По време на семинара експертите от екипа за управление на програмата представиха на бенефициентите Системите за управление и контрол (СУК) на програма „Правосъдие“, НФМ 2014 – 2021, насоките за кандидатстване и оценка на предварително дефинираните проекти, начина на въвеждане на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), изискванията при обявяването и изпълнението  обществените поръчки съгласно СУК и изискванията за информация и публичност по програмата.
Предстои отваряне на процедурата за кандидатстване с предефинираните проекти, за което програмния оператор ще информира своевременно бенефициентите.