Служители на ГДИН на стаж в академията за обучение на персонал KRUS и Дирекция на норвежката корекционна служба в Норвегия

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Обмяна на опит чрез провеждане на стажове (internships) за служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в академията за обучение на персонал KRUS и Дирекция на норвежката корекционна служба KDI се състоя в периода 22.08 – 02.09.2022 г. в Кралство Норвегия. Посещението е част от дейност по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Представителите на отдел „Международно сътрудничество и обучение на персонала“ и служители от Учебния център в гр. Плевен посетиха Затвора Мандал, преходно отделение Солхолмен в гр. Кристиансанд, затвора Она, Университетски колеж на Норвежката корекционна служба и Дирекцията по международно сътрудничество на Норвежката корекционна служба.

Служителите от затворите Мондал, Она и преходното отделение Солхолмен запознаха българските участници със структурата на затворите и преходното отделение. Представени бяха добрите практики на норвежките експерти и прилагането на програмите за обучение на служители, с оглед имплементирането им в дейността на съответните направления в ГДИН. Бяха представени и основните направления на дейност в Университетския колеж на Норвежката корекционна служба и Дирекцията по международно сътрудничество на Норвежката корекционна служба, основните процеси на подбор, обучение и менторство на бъдещите служители на Норвежката корекционна служба.

По време на стажа служителите от ГДИН имаха възможност да се запознаят с практическото приложение на динамичната сигурност и методиката, по която се провеждат обученията на норвежките служители.

По същото време се проведоха и срещи с участието на главния директор на ГДИН главен комисар Ивайло Йорданов, в качеството му и на ръководител на проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, експерти по проекта от страна на ГДИН и норвежки експерти, на които бе обсъден напредъка по изпълнение на проекта и бе актуализиран графика за изпълнението на дейностите.