Министър Зарков проведе срещи с представители на Норвежката корекционна служба

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Министърът на правосъдието Крум Зарков, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов, посланикът в Кралство Норвегия Вера Шатилова, представители на МП и ГДИН, проведоха работни срещи с представители на Норвежката корекционна служба и Норвежкото министерство на външните работи.

  • По време на срещите от норвежка страна бяха оценени високо действията, които българските власти предприемат за успешното изпълнение на проекта за изграждане на нов затвор в Самораново. Средствата за него са по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г., проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.

  • Изготвеният инвестиционен проект включва нов корпус на затвора, с 200 килии за 400 лишени от свобода, нова сграда за училище, зала и библиотека за лишените от свобода, нов параклис, нова сграда-център за обучение на персонала и служители, ново преходно отделение за лишени от свобода, нови спортни площадки за спорт на открито за обучаващите се в центъра и др.

  • Българските представители посетиха и един от най-големите затвори в Норвегия – Ромерике, който е сходен с този, който ще бъде изграден в Самораново. Той разполага със съвременни сгради и модерна техника за видеонаблюдение и контрол. Едно от крилата на Ромерике е специално отделено за практически занятия, в които стажанти от Университетския колеж на Норвежката корекционна служба се обучават на терен.