Експерти от ГДИН и Норвежката корекционна служба готвят програма за обучение на ръководния персонал в затворите

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Работно посещение в Кралство Норвегия на експертната група по Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и затворите по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.

Обмяната на опит се проведе в периода от 13 до 17 февруари 2023 г. в Осло и Лилестрьом,

В рамките на 3 дни участниците в посещението– началници на затвори и експерти от ГДИН, съвместно с колеги от Норвежката корекционна служба и националният експерт по Дейност 2.6 – проф. Снежана Илиева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, очертаха важните области и теми за изготвяне на програмата за обучение на ръководен персонал на ГДИН и затворите.

Българските участници посетиха и затвора Ромерике, където имаха възможност да споделят мнение и опит за управлението на затворите с норвежките си колеги.