Експерти изготвиха рамката на Програма за обучение на ръководен персонал на ГДИН

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Втора работна среща на експертната група по Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и затворите по проект „Повишаване на капацитета на персонала в затворите, изграждане на пилотен затвор свързан с учебен център за подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“
Резултатът: изготвена рамка на Програмата за обучение на ръководния персонал на ГДИН и на затворите, която след одобрение от страна на норвежките партньори, ще бъде неразделна част от организационната стратегия за обучение на персонала.
Място на срещата: Учебния център на ГДИН в Плевен
Период: 20-23 март 2023 г.