Подготовка на строителната площадка за изграждането на първото у нас преходно отделение в Бургас

Новини Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

Подготовката на строителната площадка за изграждането на първото у нас преходно отделение – т.нар. half way house в затворническото общежитие от открит тип „Строител“ към затвора в Бургас, напредва с бързи темпове.
 
Задачата пред строителя е да ремонтира общежитието и да изгради в двора му новото отделение и административна част.
Идейният проект в Бургас предвижда преходното отделение да включва условия и помещения, близки, до семейната среда. Средствата са по проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021
 
По същия проектпреходни отделения се обособят в общежитията „Хеброс“ и „Самораново“, съответно към затворите в Пловдив и Бобов дол.