Представиха на хърватски експерти работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служители

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

Колеги от Хърватия посетиха Пловдив и Пазарджик, където се запознаха на място с работата с осъдени лица и взаимодействието между затворите и пробационните служби. Посещението е в изпълнение на поддейност 4.1 „Преглед на Европейските практики при междуинституционалното управление на правонарушителите и ролята на Пробационните съвети“ по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“, Програма „Правосъдие“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021. Г-жа Матея Сръшен и г-жа Весна Зелич Ференчич са експерти, които са препоръчани от Европейската конфедерация за пробация (CEP)

В Пазарджик те проведоха интервюта и фокус група с членове на пробационния съвет в града. Акцент във визитата бе поставен върху обучението на служителите, съвместните тренинги и сътрудничеството с НПО.

Очаква се хърватските експерти да изготвят два доклада с препоръки, които се отнасят до:

– добрите примери за европейски практики на междуведомствено сътрудничество за ефективно управление на правонарушителите в общността и

– европейски практики относно пробационните съвети и функционирането на равностойни мултиинституционални комисии.