ГДИН запозна експерти от Кралство Норвегия с практиките за обучение и развитие на пробационни служители у нас

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

В периода от 13.03.2023 г. до 17.03.2023 г. в  Пловдив и Пазарджик беше реализирана поддейност 1.7 „Учебно посещение на експерти от Норвегия в България с цел запознаване с практиките за обучение и развитие на пробационни служители“ по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“.

Изпълнението на наказанието „пробация“, възможността за повишаване на образованието и квалификацията на пробационните служители, както и работата с непълнолетни лица, осъдени на „пробация“ беше представено в присъствието на партньорите от Норвегия и представители на Община Пловдив, ОД на МВР, Районна прокуратура Пловдив, Окръжна прокуратура Пловдив, Районен съд Пловдив, Окръжен съд Пловдив, РУО, РЗИ, ДРСЗ, членовете на пробационния съвет при Районен съд Пловдив, ръководители и служители на Областните и Районни служби при ГДИН.

Гостите посетиха и затвора в Пазарджик, където разгледаха реновирания обучителен център и детайлно беше представена, както работата с осъдените лица, така и взаимодействието между затворите и пробационните служби.

В рамките на работно посещение, в НПО „Фонд за превенция на престъпността ИГА“ беше представена дейността на организацията и сътрудничеството с ГДИН. Представена беше и дейността на пробационния съвет в Пазарджик.

В Районна служба „Изпълнение на наказанията“ Хасково норвежките експерти участваха в сесия на групова работа от програмата „Умения за мислене“. Представено им беше и практическото прилагане на електронното наблюдение, както и реализирането на интервю с осъдено лице.

Посетено беше и звено Асеновград към ОСИН Пловдив и ОСИН Пловдив.