Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие във Велико Търново

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Ключова среща за взаимодействие при прояви на домашно насилие се проведе във Велико Търново между полиция, адвокатура и ромски медиатори.
Ромските медатори Валери Ангелов, Атанас Атанасов и адвокатите Ирена Стасинопуло, Цветомира Йорданова, Калина Лупа, и Доброслава Керекова обсъдиха с директора на охранителна полиция към ОД на МВР Боян Братолов как по-ефективно да координират действията си в защита на пострадалите от домашно насилие.
По време на срещата ромските медиатори споделиха добрата практика на мобилните екипи съвместно с адвокати от работата им на терен в ромските махали и отдалечените населени места.
Инициативата е в изпълнение на проект, финансиран от НФМ 2014-2021 и изпълняван от Националното бюро за правна помощ.