Служители на ГДИН се обучават за менторство на работното място

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Втората част на обучението на обучители, което се осъществява в изпълнение на проектни дейности „Разработване и внедряване на програма за менторство (coaching) на работното място и обучение на ментори“ и „Създаване на дигитални учебни материали за персонала“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021, се проведе в периода 15 – 17 ноември 2022 г.
 
В обучението в Банкя участваха служители на затвори в страната, заемащи ръководни длъжности по направленията надзорно-охранителна дейност и социални дейности, служители от Учебния център в Плевен и началникът на сектор „Обучение на персонала“ в ГДИН.
 
От страна на норвежките колеги се включиха представители на Университетския колеж на Норвежката корекционна служба (KRUS), затвора Она и Норвежката корекционна служба, които са партньори по проекта.
 
Обучението има за цел внедряване на програма за менторство (coaching) на работното място по важни и актуални въпроси, отнасящи се до модернизирането на пенитенциарната система в страната, както и въвеждането на концепцията за динамична сигурност, включително аспектите на професионалната етика, приложното й поле при разрешаване на ежедневни проблеми и вземането на решения в кризисни ситуации.