Министър Зарков бе на терена в с. Самораново, определен за изграждане на нов затвор

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Министърът на правосъдието и ръководител на Програмния оператор на Програма „Правосъдие“ Крум Зарков посети терена в с. Самораново до Дупница, определен за строителство на новия пилотен затвор, учебен център и преходно отделение.

На място правосъдният министър разгледа мястото, на което се предвижда изграждането на най-модерния пенитенциарния комплекс у нас, отговарящ на съвременните европейски изисквания.

Средствата за него са по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, изпълняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Още при встъпването си в длъжност министър Зарков обяви основните си приоритети, сред които е предприемането на решителна крачка за реализирането на проекта за нов затвор и пълна прозрачност при изпълнението му.

Миналата седмица обществената поръчка за изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house) бе публикувана повторно на сайта на Портала за електронни обществени поръчки

Предвижда се в началото на следващата седмица министър Зарков да направи работно посещение в Норвегия, където да обсъди дейностите по реализацията на проекта с норвежките партньори.

При посещението си в Самораново правосъдният министър бе придружаван от ресорния заместник-министър Мария Павлова, от главния директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов и други експерти по проекта.