Министерството на правосъдието подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за детското правосъдие по малка грантова схема на НФМ

Новини

Министерството на правосъдието като Програмен оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в областта на детското правосъдие.

Финансиране по малката грантова схема на Програмата ще получат Институт по социални дейности и практики, Сдружение Асоциация на прокурорите и Община Горна Оряховица.

„Това са едни от първите проекти, които ще получат финансиране по малка грантова схема на НФМ. Щастливи сме, че всички те са свързани с детското правосъдие, което е един от основните приоритети на министерството“, заяви ръководителят на програмният оператор и на Програмата и главен секретар на Министерството на правосъдието Десислава Гайдарова.

Проектът „Достъп до справедливост“ на  Сдружение Институт по социални дейности и практики ще бъде насочен към уязвими деца от ромските общности.  Целта е разработването на програма за специализирана услуга, която ще се предоставя в специализирана среда от интердисциплинарен екип, с подкрепата на лидери и медиатори от общността.

Сдружение Асоциация на прокурорите с проекта си „Детска пътека“ ще подготви и въведе специализирана нова услуга, насочена към деца – жертви на насилие, в риск или свидетели на престъпления със специален фокус деца от ромската общност.

По проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца“ на община Горна Оряховица“ ще се работи за  повишаване капацитета на българските власти в областта на правосъдието за деца, жертви или свидетели на престъпление или деца в конфликт със закона; уязвими деца от ромската общност; представители на ромски неформални групи и граждански организации, ромски медиатори, работещи в целевата общност.