Програмата за обучение на ръководния персонал на ГДИН и затворите е одобрена от норвежките партньори

Новини Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода

Затворът в Белене бе домакин на работна среща на експерти от Норвегия и България. В периода 26-28 април 2023 г. експертната група по Дейност 2.6 „Разработване на програма за обучение на ръководен персонал на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и затворите“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 проведе регулярна среща, на която обсъди и набеляза мерки по изпълнение на заложените дейности и задачи.

От страна на норвежките партньори участие взеха Уле Стагеберг – преподавател в Университетския колеж на норвежката корекционна служба, Лийф Магне Висте – началник на затвора ОНА и Франк Йохансен – експерт „Обучение на персонала“ в Норвежката корекционна служба.

От българска страна се включиха началници на затвори и експерти от ГДИН.

Резултатът: изготвена от експертната група и одобрена от норвежките партньори Програма за обучение на ръководния персонал на ГДИН и затворите, която ще бъде неразделна част от организационната стратегия за обучение на персонала.