Сдружение Евроклуб Жена и Община Тунджа откриха “SOS кабинет“ в село Роза и село Кукорево

Новини

Кабинетите се намират в училищата на съответните населени места. В тях в продължение на 3 месеца всеки, по 4 часа на ден психолог-специалист ще предоставя безплатни психологически консултации на деца и техните родители по въпроси свързани с домашното насилие и насилието по полов признак.

Експертите ще предоставят и подкрепа и съвети на хора, потърсили помощ във връзка с реализиране на пазара на труда, като начин за овластяване и самостоятелност.

Услугата се предоставя с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, програма „Правосъдие“, Малка грантова схема по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“.

Кабинетите са насочен както към деца, така и към техните родители – предимно жени.

 „SOS кабинетът“ в село Роза, се намира в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, кабинет No 6, на първия етаж, с работно време от 13:00 до 17:00 часа, с психолог Петя Александрова.

SOS кабинетът“ в село Кукорево, се намира в ОУ „Христо Ботев“, на първия етаж, с работно време от 13:30 до 17:30 часа, с психолог Радка Василева.

Двата кабинета започват работа на 24.04.2023 до 24.06.2023. След кратка лятна почивка, те отново ще работят от 18.09.2023 до 18.10.2023.

В рамките на проекта е предвидено функционирането на още два кабинета за психологическа подкрепа в селата  Ботево и Крумово, за период от 3 месеца. Тези кабинети ще започнат да работят от началото на другата учебна година, в периода октомври 2023- април 2024. Повече информация за тях, можете да намерите на сайта на проекта или на сайтовете на партньорите по проекта ( Сдружение Евроклуб Жена- https://euwomanbg.com/ и Община Тунджа – https://tundzha.bg/) , в началото на следващата учебна година.

Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв.