Предоставена е правна помощ на 567 пострадали от домашно насилие в отдалечени населени места и ромски квартали

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Адвокати и ромски медиатори са работили по 567 случаи, свързани с домашно насилие в областите – Велико Търново, Стара Загора и Варна.

Мобилни екипи, са предоставили общо 7349 правни консултации на лица, живеещи под прага на бедност в отдалечени населени места и ромски квартали там в последните две години и половина по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромска общност“, финансиран от НФМ 2014-2021 и изпълняван от Националното бюро за правна помощ.

Това заяви председателят на НБПП Наталия Илиева по време на Национална конференция на тема „Ролята на правната помощ в случаите на домашно насилие и насилие, основано на пола“ проведена в Пловдив в изпълнение на проекта.

„Не можем повече да си позволим да броим и отчитаме жертвите на домашното насилие. Това е сложен проблем и се корени дълбоко в общото присъствие на насилие в нашето общество, в нашите домове. И изисква реакция, така че държавните органи да се координират и работят заедно“, каза министърът на правосъдието Крум Зарков при откриването на форума. По думите му често жертвите се сблъсква със сложни административни процедури. „Тук е мястото на правната помощ, чиято роля с помощта на адвокатурата и държавата е да подпомага най-уязвимите да получат адекватната правна помощ“, допълни Зарков.

Според вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сме свидетели на увеличаване на случаите на домашно насилие, а ролята на правната помощ е да избегне трагични инциденти.

Наталия Илиева заяви, че все по-често пострадали търсят помощ, чрез регионалните адвокатски центрове в страната.

Тя припомни, че през март т.г. бе подписан Меморандум между НБПП, Министерството на правосъдието, МВР и адвокатските съвети в страната за сътрудничество и партньорство за навременна защита на пострадалите от домашно насилие. Той предвижда във всеки установен случай на лице – пострадало от домашно насилие органите на МВР да го информират за възможността да ползва безплатна правна помощ и да му съдействат за свързване с адвокатския съвет в съответното населено място.

„До подписването на този меморандум се стигна следствие на добрите резултати от една от дейностите на НБПП по проекта ни, финансиран от НФМ, а именно създаденият координационен механизъм между институциите в областите Велико Търново, Варна и Стара Загора за взаимодействие по подпомагане и защита на жертвите на домашно насилие“, подчерта Илиева.

По време на форума бяха дискутирани приетите промени в Закона за правната помощ. Заместник-председателят на НБПП адв. Лилия Симеонова обобщи проблемите по прилагането на сега действащия Закон за защита от домашно насилие и посочи възможните решения, които са предложени в поектозакона за изменението и допълнението му, изработени от Министерството на правосъдието.

Участие в събитието взеха още председателят на ВАдС Ивайло Дерменджиев, заместник-омбудсманът Елена Чернева, зам.-кметът на Пловдив Георги Титюков, зам.-областният управител на Пловдив Даниела Николова, председателите на Административен съд–Пловдив Марияна Шотева, и на Районен съд–Пловдив Иван Калибацев, зам.-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова, зам.-районният прокурор на Пловдив Румяна Зайкова, адвокати, магистрати и ромски медиатори.