Изграждането на новия затвор и новия арест в Самораново напредва, дейностите са по два предефинирани проекта на ГДИН

Новини

Заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова, която е и ръководител на Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014 – 2021, провери днес напредъка по изграждането на новия арест в Самораново. Обектът е част от ПДП 1 „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“.

Строително-монтажните дейности по реновирането на затворническо общежитие от открит тип „Самораново” към затвора Бобов дол, обособяването на преходно отделение (half way house ) и изграждането на ареста са изцяло във времевия график, заложен от възложителя.

Проектът предвижда цялостно изграждане на модерен арест в една от съществуващите стари сгради на терена, който ще бъде с капацитет до 40 задържани лица, обособяване на half way house – общежитие за лицата, на които им предстои освобождаване и реновиране на съществуващото общежитие от открит тип, в който към момента са настанени към 100 лишени от свобода.

Заместник-министър Павлова провери на място и напредъка по изграждането на новия пенитенциарен комплекс в Самораново, който включва учебен център и нов затвор.

Междувременно днес ГДИН публикува покана за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за доставка и монтаж на асансьори и платформа за осигуряване на достъпност за хора с инвалидна количка за новия затвор и центъра за обучение на персонала.

Поканата можете да видите тук:
https://app.eop.bg/today/302648