Хартиената версия на инструмента на риска на лишените от свобода ще има дигитална версия

Новини

Работни срещи във връзка с изпълнението на дейност „Разработване на инструмент за оценка на риска на лишените от свобода и неговата дигитална версия“ по проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, се проведоха в Плевен.

В рамките на два – от 17 до 19 май т.г., експерти, представители на затворите в страната, членове на екипите за изпълнение и управление на проекта и проф.  Йоан Дурнеску, един от водещите международни експерти в областта, разискваха въвеждането на инструмент за оценка на риска на лишените от свобода.

В срещата участваха и IT-експерти, чиято задача е да пресъздадат хартиената версия на инструмента за оценка на риска в дигитална, като част от вече прилаганата информационна система „Изпълнение на наказанията“ (ИСИН).

В рамките на дейността по усъвършенстване и актуализиране на инструмента за оценка на риска предстои провеждането на обучения за 40 обучители, които от своя страна ще обучат 120 служители на затворите за прилагане на новия инструмент и неговата дигитална версия.