Как достъпът до правна помощ променя живота на уязвимите хора в България

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

 „Непрестанен страх да изляза от вкъщи, обиди и бой, дори когато бях бременна.“ Така млада жена описва съвместния си живот с бащата на своето дете. В момента тя живее в кризисен център, далеч от насилника.

С помощта на ромския медиатор Валери Ангелов се е обърнала за правна помощ към един от адвокатите, вписани в Националния регистър за правна помощ в България, които работят по проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. 

Благодарение на консултациите жената разбрала, че има право да заведе дело за домашно насилие срещу мъжа, с когото е живяла. С помощта на адвокат Калина Лупова спечелила делото. Съдът постановил заповед за закрила, с която забранил на мъжа й и неговата майка да я доближават.

 „Вече знам права си и ще ги отстоявам и заради дъщеричката ми, която обичам повече от себе си. В момента адвокатът ми води дело за родителските права. Решена съм да довърша образованието си и да си намеря по-добре платана работа, за да имам самостоятелност“, казва младата жена и допълва – „Нямам думи да изразя благодарността си на ромския медиатор на адвоката, както и на хората от кризисния център, които ми помогнаха напълно безвъзмездно в най-трудния за мен период“.

Адвокат Лупова е един от мобилните адвокати, предоставящи безплатни правни консултации на хора от уязвимите групи в област Велико Търново. Съвместно с ромски медиатор адвокатите, обикалят отдалечените населени места и ромски махали в областта. Стремежът им е да осигурят по-лесен достъп до правосъдие на граждани в неравностойно положение, като фокусът е жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, деца в риск и представители на ромската общност.

Техен клиент е и жена настанена в Регионален центъра за социално подпомагане в гр. Стражица.   „Животът ми беше тормоз. Пасла съм крави, кози, като роб. Отглеждах двете си деца без ток и в непрекъснат страх от закани и побой“, споделя жената. Тя успява да се измъкне от ужаса, в който живее с децата си преди година. Подкрепа намира от адвокат Ирена Стасинопулу, която работи по проекта, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

„Жената беше изключително уплашена и невярваща, че може някой да ѝ подаде ръка. Доволна съм, че вече имаме съдебно решение, с което тя има родителските права и може да получи издръжка, така че спокойно да гледа децата си“, казва адвокат Стасинопулу.

Ръководителят на Програма „Правосъдие“ на НФМ 2014-2021 и главен секретар на Министерството на правосъдието Десислава Гайдарова присъства на поредната консултация с жената във връзка със завеждане на дело за домашно насилие.

„Впечатлена съм от силната ангажираност и професионално отношение на мобилните екипи в процеса по оказване на защита. Прави впечатление как пълноценно се използван ресурсът, предоставен от Норвежкия финансов механизъм по този проект“, заяви г-жа Гайдарова.

Общо над 3 хиляди души са получили безплатни правни консултации в отдалечени населени места и ромски квартали в областите Велико Търново, Варна и Стара Загора в последните 10 месеца.