До 20 май се приемат оферти за изграждането на първото затворническо преходно отделение ( half way house) у нас, което ще бъде в Бургас

Новини Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

Обществената поръчка за реконструкцията на затворническо общежитие „Строител“ към затвора гр. Бургас, с обособяване на преходно отделение (half way house)”, е публикувана на Портала за обществени поръчки.

Инвестиционният проект предвижда ремонт и преустройство на съществуващата двуетажна сграда, която към момента функционира като затворническо общежитие от открит тип и изграждане на нова сграда, която се включва преходно отделение ( Half Way House), административна част и лавка за лишените от свобода. Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 400 календарни дни, а оферти се подават до 19.05.2022 г. 23:59 , отваряне 20.05.2022 г. 14.00 ч.

Обектът е част от проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по Програма „Правосъдие“ на НФМ. Той предвижда лишените от свобода и задържаните лица да бъдат поставени в по-добри условия, а на служителите в пенитенциарните заведения да бъдат осигурени по-добри и безопасни условия на труд.

В проекта е заложено в затворническите общежития „Хеброс“, „Самораново“ и „Строител“, съответно към затворите в Пловдив, Бобов дол и Бургас, да бъдат обособени преходни отделения, т. нар. half way house. Така ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода, която цели адаптиране и включване в обществото след освобождаване. Този модел ще се прилага в процеса на реинтеграция на лишените от свобода именно в периода, в който те все още се нуждаят от подкрепа. Целта е по този начин да намалее рискът от рецидив, за разлика от случаите, в които лишените от свобода биват освобождавани директно.

Предстои обявяването на обществените поръчки за Бобов дол и Пловдив.