Министерството на правосъдието и Нов български университет организират конференция на тема обучение по права на човека

Новини

Министерството на правосъдието и Нов български университет организират конференция на тема „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“. Тя ще се проведе на 28-ми и 29-ти април 2022 г., от 9:00 часа, в Аулата на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София.

В рамките на форума ще бъде представен анализ на съществуващите учебни програми и на ефективността на преподаването на „Защита правата на човека“ в българските университети. Ще се дискутират насоки за въвеждане на „Защита правата на човека“ в задължителната програма на обучението по специалност Право.

Конференцията цели да допринесе и за професионалния дебат относно реформата на юридическото образование.

Събитието ще бъде открито от министъра на правосъдието Надежда Йорданова, ръководителя на департамент „Право“ в НБУ проф. д-р Веселин Вучков и проф. д-р Гентиан Зибери от Норвежкия център по правата на човека.

То се провежда в рамките на проект „Засилване на националния капацитет за изпълнение на решенията на ЕСПЧ“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и изпълняван от дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“  с партньори – Департамент „Право“ на Нов български университет и Норвежкия център по правата на човека към Университета в Осло.

За участие са поканени представители на юридическите факултети в България, Националния институт на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, магистрати, адвокати, неправителствени организации, студенти, авторитетни чужди експерти и университетски преподаватели в областта на права на човека.