ГДИН сключи договор за внедряване на цялостна платформа за електронно обучение на пробационни служители

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ сключи договор за  доставка, инсталиране, тестване и внедряване на цялостна платформа за електронно обучение, включваща хардуер и софтуер, поддържащо обучение за инсталиране и диагностика, консумативи, гаранционна поддръжка и обучение на персонала на дирекцията.

Обществената поръчка е по ПДП 3 „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, като фирмата изпълнител има 9-месечен срок за изпълнение й, който тече от февруари.

Електронната платформа се реализирана по Дейност 1.2 „Разработване на концепция за обучение на пробационни служители и нови учебни програми за първоначално и продължаващо обучение, и създаване на платформа за електронно обучение“.

Платформата ще даде възможност през нея да бъдат провеждани както първоначалното професионално обучение на новопостъпили служители, така и продължаващото обучение за повишаване на квалификацията на действащи служители.

В края на тази година се очаква платформата да бъде внедрена и да бъдат проведени заложените обучения на служителите за работа с нея.