ГДИН обучи пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проект по НФМ

Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода Новини

30 пробационни служители от цялата страна и двама инспектори социална дейност и възпитателна работа от затвора в Сливен бяха обучени по втория модул на програмата „Овладяване на гнева при домашно насилие“, разработена по проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“. Предефинираният проект, с бенефициент Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), се изпълнява по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – 2021.

Обучението се проведе от норвежките експерти Стиг Ярвсон, научен ръководител в сферата на когнитивната терапия и Мерете Берг Несет – д-р на науките в болница Св. Олав, Тронхайм – Норвегия в периода 21-23 февруари 2023 г. в София.

Програмата „Овладяване на гнева при домашно насилие“ е разработена и адаптирана за българската пробационна система в изпълнение на поддейност 2.8 „Обучение на пробационни служители за прилагане на новоразработени програми и пилотирането им в рамките на проекта“. В рамките на програмния период предстои пилотирането й в пробационните служби в България и утвърждаване от главния директор на ГДИН.

 Всички 32 участници получиха сертификат за преминатия курс на обучение.