Камарата на следователите работи за повишаване на капацитета на българските власти в противодействието на домашното насилие

Новини

„Очаквам, че сътрудничеството между Камарата на следователите в България, Фондация “Рисърч & Трейнинг Пойнт” и Университета в Осло от една страна и Министерството на правосъдието от друга ще допринесе за повишаване цялостния капацитет на българските институции в областта на домашното насилие и насилието над жени“. Това заяви днес заместник-министърът на правосъдието Мария Павлова по време на откриването на проект „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и изпълняван от Камарата на следователите в България в партньорство с Университета в Осло и Фондация „Рисърч & Трейнинг Пойнт“.

Заместник-министър Павлова допълни, че в резултат от предстоящите дейности ще бъде обменен ценен опит между следователи от различни съдебни райони и изследователи в Университета в Осло. „Вярвам, че с установяването на това сътрудничество ще бъде повишен капацитетът на нашите колеги и ще бъдат идентифицирани нови методи на разследване и противодействие на трафика на хора.“, каза още Павлова.

Проектът е насочен към повишаване на капацитета на българските власти в областта на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени. Част от дейностите по проекта предвиждат провеждането на прицелена кампания, която да срещне представители на съдебната власт с представители на ромски общности за формулиране на общи цели и приоритети в противодействието на домашното насилие. Ще бъдат обучени и 128 експерти, ангажирани в борбата с насилието по полов признак и насилието срещу жени.

Ръководител на проекта е проф. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ на УНСС.