Инспекция на строителните дейности по изграждането на новия арест и пробационна служба в Петрич

Новини Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите

На какъв етап са строителните дейности по изграждането на ареста и пробационната служба в Петрич, инспектираха на място партньори от Кралство Норвегия и Съвета на Европа. Преустройството на съществуваща сграда трябва да приключи до края на годината. Ремонтните дейности са в напреднала фаза и срокът ще бъде спазен, уверяват от фирмата-изпълнител на обекта.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на килии, зала за свиждане, стая за срещи с психолог, медицински кабинет, административни помещения за надзорния и административния състав, карета за престой на открито. Капацитетът на ареста е до 40 задържани лица. 

Средствата за преустройството на сградата са безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма „Правосъдие“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 /НФМ/ и са в размер на 1 млн. 416 хил. лв. Обектът е част от проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“.