Меморандум за защита на пострадалите от домашно насилие бе подписан в Министерството на правосъдието

Новини

Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Националното бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират Регионални центрове за консултиране, подписаха днес Меморандум за сътрудничество и партньорство за навременна защита на пострадалите от домашно насилие.

До подписването на меморандума се стигна следствие на добрите резултати от една от дейностите на НБПП по проект, финансиран от НФМ 2014-2021. А именно създаденият координационен механизъм между институциите в областите Велико Търново, Варна и Стара Загора  за взаимодействие по подпомагане и защита на жертвите на домашно насилие.

Разгръщането на този механизъм на национално ниво предвижда във всеки установен случай на лице – пострадало от домашно насилие органите на МВР да го информират за възможността да ползва безплатна правна помощ и след изявено желание да му съдействат за свързване с адвокатския съвет в съответното населено място.

Адвокатските съвет, от своя страна, публикуват списък на дежурните адвокати, специализирани в областта на домашното насилие и определят от този списък адвокат, който да консултира жертвата. Адвокатските съвети осигуряват дежурен адвокат при всеки сигнал от органите на МВР за установено лице, пострадало от домашно насилие, който отива на място в институцията, където се намира жертвата (РПУ, кризисен център, медицинско заведение или др.).

Органите на МВР при необходимост и в рамките на законовите си правомощия съдействат на определените адвокати за осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие.

Подписването на днешния Меморандум показва, че българската държава има воля, взаимодействайки си с адвокатурата, да разреши този толкова тежък проблем в обществото, каза министърът на правосъдието Крум Зарков.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев определи документа като важна и съществена стъпка за взаимодействие срещу домашното насилие.

„НБПП изпълнява от близо 2 години проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от НФМ 2014-2021. Благодарение на активното взаимодействие на институциите в трите пилотни области проекта бе изведена активната роля на адвокатите при първоначално консултиране на пострадалите.