Адвокати обикалят отдалечени села и ромски махали, дават правни консултации на хора от уязвими социални групи

Новини Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност

Над 30 правни консултации на хора от уязвими социални групи в областите Стара Загора, Велико Търново и Варна са направени вече по проекта на Националното бюро за правна помощ „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Пилотните мобилни групи от адвокат и ромски медиатор осъществиха първите си срещи с хора от ромските махали в с. Масларево и гр. Стражица.

Част от направените консултации са свързани с въпроси за родителски права, издръжка на деца, както и такива, отнасящи се до услуги за доставка на електроенергия и вода за битови нужди.

Адвокатите предоставят конкретна правна информация за начина, по който гражданите могат да защитят правата си, включително и чрез завеждане на дела. Подробна насока се дава и за възможностите на българската системата на безплатната правна помощ.

Основната цел на проекта е да се подобри достъпът до правосъдие на хората, живеещи под прага на бедност и на живеещи в отдалечени населени места, както и защитата на жертви от домашно насилие и насилие по полов признак.

Екипите ще провеждат срещи както в предоставените помещения от центровете на адвокатските колегии, така и на място в ромските квартали.  Те ще работят в тясно сътрудничество с общините, социалните служби, съда, прокуратурата и местните структури на МВР.