Публикуван е Бюлетин с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г

Новини

Бюлетинът с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода януари – март 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg. (https://www.justice.government.bg/home/index/e97dc9ba-cad8-4284-bb1f-18890669a450)

Новият бр. 17 съдържа кратки резюмета на постановените в този период шест решения по същество, включително решението на Голяма камара по делото „Х и други срещу България“, както и на решението по допустимост по делото „Александър Нешкович срещу България“.

 Включена е информация и за три заличени жалби. Решенията на Съда отново са систематизирани по членове на Конвенцията, посочени са и линковете към оригиналните текстове на интернет страницата на Съда.

Това издание на бюлетина се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма „Правосъдие“, „Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.