Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)

Проектът „Информиране – Разследване – Защита: Противодействие на насилието срещу жени (ПРОТЕКТ)“ се изпълнява от Камарата на следователите в България в партньорство с Университета в Осло и Фондация „Рисърч & Трейнинг Пойнт“. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на 361 233 лева. Дата на приключване на проекта – 26 април 2024 г.

Проектът е насочен към повишаване на капацитета на българските власти в областта на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени. Той е инициатива на Камарата на следователите в България, най-голямата професионална гилдия на следствието у нас. Камарата е водещ партньор в консорциум, който обединява усилията на Университета в Осло и на Фондация “Рисърч & Трейнинг Пойнт”, организация на български експерти с академичен профил и международен опит в проектната дейност.

Дейности:

  • Анализ на рискове и рискови профили в етно-социален контекст като основа за публични политики, основани на знание;
  • Специализирано обучение за специалисти, работещи в сферата на противодействието на домашното насилие и насилието срещу жени;
  • Прицелена кампания, която да срещне представители на съдебната власт с представители на ромски общности за формулиране на общи цели и приоритети в борбата срещу това явление.

В резултат на изпълнението очакваме:

  • 128 експерти, ангажирани в борбата с насилието по полов признак и насилието срещу жени да бъдат сертифицирани за получени знания и умения в хода на неформално обучение;
  • 40 души, вкл. млади хора (ученици и др.) да бъдат обхванати от мерки по информиране в хора да кампанията.

Публикации и други ресурси, създадени в хода на работата, ще останат достъпни в интернет пространството, организирано за нуждите на подобен тип обучения и след края на предложения за финансиране проект. Сътрудничеството с университета в Осло е основа за установяване на трайни контакти между българските партньори и организации и институции в кралство Норвегия.