Техническа среща с представители на ОФМ и НКЗ

Новини

Министерството на правосъдието, като Програмен оператор на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, бе домакин на техническа среща с представители на Офиса на финансовия механизъм в Брюксел и Националното координационно звено.

Встъпителни думи към участниците отправи ръководителят на Програмния оператор и заместник-министър на правосъдието Мария Павлова, която подчерта, че за ръководството на министерството изпълнението на програмата е един от основните приоритети. Тя посочи още, че към настоящия момент предизвикателство пред екипа за управление на програмата е преодоляването на забавянията в сравнение с първоначалния график. „До голяма степен това закъснение е обективно обусловено, най-вече от усложнената здравна обстановка. Бенефициентите проявяват гъвкавост и полагат необходимите усилия за наваксване на закъсненията“, каза още зам.-министър Павлова.

По време на срещата бяха обсъдени напредъка в изпълнението на мерките по програмата и изпълнение на условията по Програмното споразумение. Бяха очертани извършените и планирани до края на годината дейности по мониторинг на проектите, както и сътрудничеството с партньорите от страните донори и международните партньорски организации.

На среща бе заявено, че Програмният оператор планира провеждането на второто за годината заседание на Комитета за сътрудничество в края на месец ноември 2021 г.