Интердисциплинарно обучение по проблеми на родителското отчуждение за смесена група от магистрати и други специалисти

49 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, държавни съдебни изпълнители и социални работници взеха участие в организираното от Националния институт на правосъдието хибридно обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”.  То се проведе на 6 и 7 ноември 2023 г. под ръководството на мултидисциплинарен екип от специалисти […]

Отваряне на цялата новина

Обучение с фокус защита правата на хората с увреждания в хипотезите на домашно и основано на пола насилие

На 28 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Хората с увреждания, жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола: достъп до права и правосъдие”, под ръководството на мултидисциплинарен екип от български и международни експерти с опит в областта. Обучението ще представи международните стандарти за достъп до правосъдие […]

Отваряне на цялата новина

Представяне на стандартите за защита от домашно насилие в решението по делото „А.Е. срещу България”

На 3 ноември 2023 г. НИП проведе уебинар на тема: “Актуалните законодателни промени, касаещи домашното насилие в светлината на решението на ЕСПЧ по делото А.Е. срещу България”. Той бе насочен към задълбочаване познанията на българските магистрати по отношение на най-новата практика на Съда в Страсбург по проблеми на домашното насилие и дискриминацията, основана на пола, […]

Отваряне на цялата новина

Информационен ден по проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“

На 31 октомври (вторник), от 14.00 часа, в Пресклуба на БТА, Пазарджик ще се проведе Информационен ден по проект „Специализирани услуги за деца в конфликт или контакт със закона“, финансиран от Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Партньори в изпълнението му са Фонд за превенция на престъпността ИГА, Фондация „Рома-Лом“, Фондация за регионално развитие […]

Отваряне на цялата новина

Обучение на обучители по прилагане на инструмента за оценка на риска BRiNSAT

В периода 16 – 20 октомври 2023 г. се проведе обучение на обучители за прилагане на новия „Български инструмент за оценка на риска, нуждите и силните страни на лишените от свобода“ – BRiNSAT. Инструментът и методическото указание за работа с BRiNSAT се разработи в рамките на проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен […]

Отваряне на цялата новина

Институции в Лом в партньорство за подпомагане на Центъра за консултиране на деца

Институциите в гр. Лом в партньорство за подпомагане на дейността на Центъра за консултиране и правна помощ за деца. По инициатива на експертите от проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в града се проведе работна с представители на различни институции, имащи […]

Отваряне на цялата новина

Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители

Започна обучението на пробационни служители за работа с новия инструментариум за оценка на риска за правонарушители. Първата сесия се проведе от 16 до 20 октомври т.г. и в нея се включиха 32 експерти. Обучението е в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3), поддейност 2.5, на Програма „Правосъдие“, […]

Отваряне на цялата новина

Междуинституционалното сътрудничество и работата на пробационните съвети във фокуса на семинар

20 ръководители на пробационни служби, председатели на пробационни съвети и международни експерти участваха в семинар, организиран от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) в рамките на проект „Засилване прилагането на алтернативните мерки на лишаването от свобода“ (ПДП 3) по Програма „Правосъдие“, Програмна област 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на Норвежки Финансов Механизъм 2014 – […]

Отваряне на цялата новина

Обучение за отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти

На 6 и 7 ноември 2023 г. в гр. София Националният институт на правосъдието организира присъствено обучение на тема: „Отчуждението на детето в хипотезите на домашно насилие и родителски конфликти”. Темата ще бъде представена от мултидисциплинарен екип от специалисти с утвърдена експертиза в областта, сред които и г-жа Шазиа Чоудри, преподавател по право в Университета в Оксфорд и […]

Отваряне на цялата новина

Семинар за съдии по проблемите за юридическата промяна на пола

На 13.10.2023 г. в София се проведе семинар на тема: „Транссексуалност и сексуалност. Актуална ситуация и предизвикателства пред съдебната и клиничната – психотерапевтична и медицинска практика.“ Той бе насочен към съдии от всички инстанции и бе организиран съвместно с психолози с идеята да се подходи интердисциплинарно към проблема за юридическата промяна на пола. Събитието беше […]

Отваряне на цялата новина