Публикуваха Наръчник и Анализ за превенция от домашно насилие

Новини

Сдружение Център „Динамика“ Русе публикува Аналитичния доклад относно добрите практики и иновативни чуждестранни модели за превенция и защита от домашно насилие, основано на пола на  https://domesticviolence-ruse.eu/…/Analitichen-doklad-poD1… и Наръчник за разпознаване и преодоляване на насилието https://domesticviolence-ruse.eu/…/Narychnik_za…

Документите са изработени по проект „Партньорство с кауза“ с финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 по Малка грантова схема в рамките на програма „Правосъдие“.