Публикуваха Наръчник и Анализ за превенция от домашно насилие

Новини

Сдружение Център Динамика публикува Аналитичния доклад относно добрите
практики и иновативни чуждестранни модели за превенция и защита от домашно
насилие, основано на пола https://domesticviolence-ruse.eu/…/Analitichen-doklad-poD1…
и Наръчник за разпознаване и преодоляване на насилието
https://domesticviolence-ruse.eu/…/Narychnik_za…