Националното бюро за правна помощ прави координационен механизъм с местните власти за бърза реакция при домашно насилие

Новини

Екипът за управление на програмния оператор (ПО) на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 бе домакин на работна среща с представители на Министерството на външните работи на Кралство Норвегия, Офиса на финансовия механизъм в Брюксел, Посолството на Кралство Норвегия в Букурещ, Националното координационно звено и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Пред гостите ръководителят на ПО и главен секретар на министерството Десислава Гайдарова направи преглед на напредъка по предефинираните проекти и на Програмата като цяло. Тя очерта и рисковете, идентифицирани във връзка с последиците от COVID-19 пандемията, отражението на инвазията на Русия в Украйна, социалните нагласи и др.

Г-жа Гайдарова благодари на партньорите за ползотворното сътрудничество и отново подчерта, че за Министерството на правосъдието изпълнението на Програмата е един от основните приоритети.

От своя страна гостите отбелязаха, че Програма „Правосъдие“ и по-специално предефиниран проект (ПДП 2) „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“, изпълняван от ГДИН, е сред най-амбициозните проекти и върху неговото реализиране са фокусирани големи очаквания.

В заседателната зала на министерството бе презентиран идейният проект на дизайна на новия затвор, учебен център и преходно отделение, а по-късно делегацията посети и терена, определен за пенитенциарния комплекс в с. Самораново до Дупница. На място главният директор на ГДИН гл. комисар Ивайло Йорданов и екипът на ПДП 2 разясниха вижданията си за изграждане на обектите и отговориха подробно на поставените въпроси.

Двете страни се обединиха около заключението, че за да се постигат добри резултати, е необходима интензивна работа в екип, така че да се намери най-гъвкавият и прагматичен начин за преодоляване на предизвикателствата.