Съдия Грозев от ЕСПЧ ще дискутира с магистрати практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси

Новини

На 08 април 2022 г. (петък) от 10.00 ч. до 13.00 ч. Националният институт на правосъдието организира дискусия с участието на съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека на тема „Актуални тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека по гражданскоправни въпроси“.

Съдия Грозев ще направи преглед на прилагането на гражданскоправните аспекти на Конвенцията, с акцент върху конфискацията по гражданскопроцесуален ред в контекста на практиката на ЕСПЧ.

Събитието се организира по проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, осъществяван с подкрепата на Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Дискусията ще се проведе присъствено в зала 201 на Националния институт на правосъдието и онлайн чрез видеоконферентна връзка.

Заявки за участие се подават до 05.04.2022 г. чрез системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес isupo.nij.bg. Потвърдилите участие чрез видеоконферентна връзка ще получат линк на посочените електронни пощи. За участие в присъствена форма е необходимо потвърждение от страна на НИП.

            Командировъчните разходи (пътни, дневни и разходи за хотелско настаняване) на участниците, потвърдили присъствено участие, са за сметка на проекта.

            Лице за контакт: Ангелина Лулчева, програмен сътрудник, тел. 02 9359 144; ел. поща: a.lulcheva@nij.bg