Публикуваха ръководство за управление на делата, свързани с домашно насилие

Новини

Ръководство за управление на делата, свързани с домашно и основано на пола насилие представи НИП.

Директорът на Института, Миглена Тачева изтъкна потенциала на учебно помагало да послужи като ефективен инструмент в подкрепа на ежедневната работа на българските магистрати по дела, свързани с домашно и основано на пола насилие, както и за уеднаквяване на практиката по прилагане на закона в тази област и изрази надежда то да бъде припознато като полезен ориентир от по-широк кръг професионалисти в областта.

Ръководството е качено в електронен формат на сайта на НИП като в срок до 31 юли 2023 г. можете да отправите бележките и препоръките си по изготвеното учебно помагало, като ги изпратите по ел. поща на адрес: [email protected].

Документът е разработено по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран от НФМ 2014-2021 г.

Автори са Галя Вълкова, съдия в Софийски градски съд, Десислава Петрова, заместник на административния ръководител на Софийската градска прокуратура, Мария Дончева, заместник-председател на Софийския районен съд, Дияна Видева, супервайзър и консултант в услуги за жертви на домашно и основано на пола насилие и член на УС на Асоциация „Деметра“ и Шазия Чоудри, преподавател по право в Оксфорд, в качеството ѝ на международен експерт по темата.