Два съдебни района пилотно да разширят прилагането на възстановително правосъдие за непълнолетните правонарушители

Новини

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да определи два пилотни съдебни района, в които да се приложи цялостен интегриран подход за възстановително правосъдие по отношение на непълнолетните правонарушители, както и на условно осъдените за престъпления, които не представлява голяма обществена опасност.

Това предвижда изготвен предварителен анализ по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран от НФМ 2014-2021 и изпълняван от ВСС, който бе обсъден на кръгла маса.

Той изяснява същността на възстановителното (помирителното) правосъдие, което способства за мирното функциониране на общността, за създаването на конвенция за ред. Акцентира се, че то може да допълва традиционното правосъдие, за да се възстановят накърнените социални връзки и да се постигне необходимото разбиране на случилото.

Документът обръща внимание и на Директива 2012/29/ЕС, която ангажира държавата със създаването на условия за среща на жертвите и извършителите.

Благодарение на норвежкия опит за интегриране на възстановителното правосъдие в системата за разрешаване на конфликти са изведени като приоритетни разработването на механизми и програми за възпитателна, поправителна и превантивна работа с млади извършители на противообществени прояви и възрастни извършители на престъпления, които не представлява голяма обществена опасност.

Предлага се развиване и институционална, като развитие на обучителни инициативи от ВСС съвместно с Националния институт на правосъдието, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, общинските съвети, пробационните служби, затворническата администрация и др.

И още: Съдийската колегия на ВСС да определи два пилотни съдебни района, в които да се приложи цялостен интегриран подход по отношение на непълнолетните правонарушители, както и на условно осъдените. Изготвен е Проект на закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.

Във форума участваха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и ръководител на проекта, Цветинка Пашкунова и Стефан Петров – членове на ВСС, Румен Ненков – бивш член на КС, Дани Колева от УНИЦЕФ България, представители на Министерството на правосъдието, административни ръководители на органи на съдебната власт, съдии, прокурори, представители на държавни и неправителствени организации.

Норвежкия опит споделиха Елизабет Бауман – съдия в Апелативен съд – Боргартинг – гр.Осло, и Бьорн Ларсен, които дадоха висока оценка на изготвения документ и коментираха, че България има голям потенциал за прилагане на възстановителното правосъдие.