ВСС набира кандидати за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека

Новини

ВСС обяви подбор на кандидати за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Предстои изпращането на група от трима български съдии и/или съдебни служители в Регистратурата на ЕСПЧ, с планирано начало на стажа – 1 април 2023 г., за срок  от 10 месеца.

Месечните възнаграждения на одобрените за стаж ще бъде в размер на 5300 евро, за сметка на бюджета на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система”, финансиран от НФМ 2014-2021. В него са включени разходи за възнаграждение, разходи за издръжка (наем на жилище, ежедневни разходи и т.н.), разходи за осигурителни вноски и други дължими данъци, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Кандидатите могат да подадат своите заявления в срок до 12.12.2022 г. на електронна поща [email protected] и на хартиен носител в деловодството на ВСС на адрес: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 12.

Подробности за изискванията и методологията за подбор и оценка можете да видите тук: http://www.vss.justice.bg/page/view/105413