Магистрати почерпиха опит от норвежки колеги за възстановително правосъдие и механизми за подбор, оценяване и кариерно развитие на магистрати

Новини

Магистрати от страната и представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) проведоха две работни посещения в Норвегия в рамките на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм и изпълняван от ВСС.

В гр. Трондхайм  съдии и прокурори от върховно, районно и окръжно ниво се запознаха със съществуващите практики и механизми за подбор, оценяване и кариерно развитие на магистрати в Норвегия, Норвежката съдебна администрация, нейния мандат, роля и организация, структурата на съдебната власт в страната, различните аспекти на проявлението на принципа на разделението на властите в Норвегия, въведеният Регистър на извънсъдебната дейност на съдиите. Бяха обсъдени теми като съдебната статистика и нейното значение за оценяването в съдебната система в Норвегия, норвежката електронна система за управление на делата – LOVISA. Беше направен  преглед на процедурите за назначаване и оценяване на магистрати в различните държави – членки на ЕС, Великобритания и скандинавските държави.

Работното посещение ще послужи за основа за сравнително-правно проучване на нормативните и правни способи в Норвегия и други европейски държави във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите, надграждане на вече реализирани дейности в българската съдебна система и ползване на добри практики за усъвършенстване на процедурите в националния контекст.

Срещите се проведоха в сградата на Норвежката съдебна администрация и Окръжния съд в Трондхайм, като делегацията, предвождана от представляващия ВСС Боян Магдалинчев, бе посрещната от ръководителя на Международния секретариат на Норвежката съдебна администрация, Ивар Арнстад.

По време на посещението си в гр. Осло други 10 магистрати проведоха проучване на механизмите на възстановително правосъдие и почерпиха от опита на Норвегия по отношение на съдебните преводачи. 

Те се запознаха в детайли с организацията и осигуряването на устен превод в обществения сектор в Норвегия, задачите на Дирекция „Интеграция и многообразие“ (IMDi), както и ролята на устните преводачи в норвежките съдилища – опит и развития през последните години. Представен беше норвежкия Национален регистър на устните преводачите и приетия в началото на 2022 г. Закон за преводите, както и системата за ангажиране на преводачи за нуждите на съдилищата. Системата на Норвежката съдебна администрация за ангажиране на преводачи в съдилищата беше представена от г-жа Ингрид Олсен – заместник-генерален директор по иновациите и развитието на съдилищата, НСА. Делегацията се запозна с норвежкия модел за квалификация и обучение на устните преводачи и посети Университетa „OsloMet“, където бяха разгледани темите за възстановителното правосъдие от виктимологична гледна точка  и особеностите на пенитенциарните системи в скандинавските страни. Разгледана бе и темата за особеностите на норвежката система за наказания за младежи и последващо проследяване на младежите от перспективата на Прокуратурата, както и ролята на корекционните и пробационните служби, службите за медиация и социалните служби при престъпления, извършени от непълнолетни. Опитът, добрите практики и подходи в Кралство Норвегия по прилагането на механизмите на възстановителното правосъдие и съдебните преводачи, ще бъдат използвани при изготвяне анализ и разработване на предложения за подобряване на прилагането на възстановителното правосъдие и за усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на съдебните преводачи в България.